Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

znaleziono 2414 szkół

Rodzaj szkoły: Szkoła podstawowa

Lokalizacja:

woj. Śląskie
Zabrze

Rodzaj szkoły: Gimnazjum

Lokalizacja:

woj. Śląskie
Zabrze

Rodzaj szkoły: Szkoła podstawowa

Lokalizacja:

woj. Śląskie
Zabrze

Rodzaj szkoły: Gimnazjum

Lokalizacja:

woj. Śląskie
Zabrze

Rodzaj szkoły: Liceum profilowane

Lokalizacja:

woj. Śląskie
Zabrze

Rodzaj szkoły: Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie szkoły zasadniczej

Lokalizacja:

woj. Śląskie
Pszczyna

Rodzaj szkoły: Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie szkoły zasadniczej

Lokalizacja:

woj. Śląskie
Częstochowa

Rodzaj szkoły: Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością

Lokalizacja:

woj. Śląskie
Radzionków

Rodzaj szkoły: Zasadnicza szkoła zawodowa

Lokalizacja:

woj. Śląskie
Radzionków

Rodzaj szkoły: Technikum

Lokalizacja:

woj. Śląskie
PorębaInformacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc